Da nh?y c?m
Đối tc chiến lược

noi that fami, noi that 190

my chạy bộ, my chạy bộ cơ, xe đạp tập thể dục, gin tạ

Da nh?y c?m

Bi?u hi?n làn da :

  • Trên b? m?t da th?y gân máu ?? , gân xanh , da m?t r?t m?ng

  • S? d?ng m? ph?m b? d? ?ng

  • Ra n?ng n?i ?ng ?? trên 2 vùng má

B? s?n ph?m chuyên dành cho da nh?y c?m 

Pure Nature Aloe Vera & Arnica -B? kem d??ng da nh?y c?m chi?t xu?t t? nha ?am

Pure Nature Organic Aloe Vera & Arnica Extract Soothing Pure Gel 80% : Gel d??ng da d?u nh?, không mùi giàu chi?t xu?t h?u c? t? Nha ?am ??m b?o ?? tinh khi?t c?u s?n ph?m; cho hi?u qu? làm m?m và êm d?u làn da. Ngoài ra còn có tác d?ng giúp th? giãn làn da m?t m?i, các vùng da khô ráp trên m?t và thân th?. 50ml

Gel r?a m?t  Code 20163

PN Aloe Vera & Arnica Face Wash : gel r?a m?t

PN Aloe Vera & Arnica Face Wash   Code 18918 –  150 ml

 

PN Aloe Vera & Arnica Toner – Dung d?ch s?n da, se khít l? chân lông

PN Aloe Vera & Arnica Toner  Code 18919 – 150 ml

PN Aloe Vera & Arnica Face Cream – kem d??ng da ngày ?êm

PN Aloe Vera & Arnica Face Cream  – Code 18920 – 75ml

Phản hồi

Close
MySQL query error