Son Moi Oriflame
Đối tc chiến lược

noi that fami, noi that 190

my chạy bộ, my chạy bộ cơ, xe đạp tập thể dục, gin tạ

Son Môi Oriflame – Lipstick

Son Môi Oriflame

Oriflame Beauty Silky Kiss

Oriflame Beauty Silky Kiss

Son môi gam màu th?i trang cho b? môi m?m m?n nh? l?a. Công th?c c?c nh? ch?a ph?c h?p t?o c?m giác m?m m?i cho môi. B? môi th?t g?i c?m và m?m m?i v?i 12 gam màu ?n t??ng. 3g.

pink georgette  Mã s?:14745

beige charmeuse  Mã s?:14746

orchid organza  Mã s?:14747

nude silk   Mã s?:14748

berry jaquard Mã s?:14749

antique silk  Mã s?:14750

sienna satin  Mã s?:14751

coral crepe  Mã s?:14752

burgundy taffeta  Mã s?:14753
red velvet  Mã s?:14754

rose damask    Mã s?:14755

fuchsia faille    Mã s?:14756

 

Oriflame beauty triple core lipstick

Son môi lõi 3 l?p ??u tiên trên th? gi?i, ch?m sóc d?u nh? cùng màu s?c ?n t??ng và vô cùng bóng b?y. 4g

Oriflame beauty triple core lipstick -3 lõi : d??ng môi , son bóng , son môi

Amazing Peach  Mã s?:18460

Spectacular Nude  Mã s?:18461

Sensational Bronze  Mã s?:18462

Ravishing Rose    Mã s?:18463

Stunning Clover   Mã s?:18464
Explosive Pink   Mã s?:18465

 

Blazing Red   Mã s?:18466
Striking Plum   Mã s?:20206

 

Oriflame Beauty HYDRAcolour lipstick :

son môi v?i công th?c d??ng môi

Oriflame Beauty HYDRAcolour lipstick - Peach tempest  (Sampler 18577)Mã s?:15148

Oriflame Beauty HYDRAcolour lipstick - Coral storm (Sampler 18578)Mã s?:15149

Oriflame Beauty HYDRAcolour lipstick - Pink cloudburst (Sampler 18579)Mã s?:15150

Oriflame Beauty HYDRAcolour lipstick - Summer haze (Sampler 18580)Mã s?:15151


Oriflame Beauty HYDRAcolour lipstick - Copper stream (Sampler 18581)Mã s?:15152

Oriflame Beauty HYDRAcolour lipstick - Berry mist (18582)Mã s?:15153

Oriflame Beauty HYDRAcolour lipstick - Crimson torrent (Sampler 18583)Mã s?:15154

Oriflame Beauty HYDRAcolour lipstick - Bronze rain (Sampler 18584)Mã s?:15155

 

 

 

 

Phản hồi

Close
MySQL query error